Chiến Lược Archive

Tối thứ 5 ngày 2/4 với tôi lại là một ngày đặc biệt, khi tôi được đi cùng chị Đặng Thanh Vân đến với buổi tọa đàm về chiến lược thương hiệu dẫn đầu. Đến với buổi tọa đàm,...
Chiến lược Khác biệt hóa của Absolut
      Khác biệt hóa là một trong những chiến lược quan trọng nhất của Thương hiệu, bao gồm cả thương hiệu cá nhân lẫn thương hiệu của tổ chức không kinh doanh. Tuy nhiên, để hiểu rõ...
Mô hình xây dựng năng lực cốt lõi - ThanhsBranding
Năng lực cốt lõi giải thích một cách dễ hiểu, là hệ thống những năng lực vượt trội của tổ chức để tạo nên vị thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ. Năng lực đó cần được...
Bài viết lần này mang tính học thuật, giới thiệu về mô hình CBBE của Kevin Lane Keller.   Mô hình CBBE – (Customer Based Brand Equity) – xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên cảm nhận của...
Lời hứa Thương hiệu là Lời tuyên thệ ngắn gọn và xúc tích nhất của thương hiệu
“Có lời thì giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” (Ca dao Việt Nam) Lời hứa, giống như một lời hẹn ước hoặc một cam kết, là một sự đảm bảo bằng văn bản về...
Ô Mai Hồng Lam và giấc mơ bay - Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu Đặng Thanh Vân
Trích nội dung bài phỏng vấn của SOHA về thương hiệu Ô Mai Hồng Lam Trong việc đánh giá thương hiệu, có nhiều tiêu chí khác nhau như TOM (Top of mind) – liên tưởng đầu tiên của người...
Khóa học chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho Doanh nghiệp SME
Vui mừng thông báo, dựa trên đề nghị tha thiết của nhiều khóa học viên, nhiều khách hàng; chính thức giới thiệu khóa đào tạo LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG – CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DẪN...