Chiến Lược Archive

Ánh Viên - Triết lý thương hiệu Biến chính mình trở thành lỗi thời
Một trong các chiêu thức định vị thương hiệu thành công là “Biến đối thủ trở thành lỗi thời” (Aaker – Brand Irrelevant). Điểm cốt yếu của chiến lược này là sáng tạo và đổi mới vượt trên đối...