Chùa Một Cột vs xây dựng thương hiệu Doanh nhân

ChuaMotCot Chùa Một Cột vs xây dựng thương hiệu Doanh nhân

Chùa một cột là một trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất của nền kiến trúc Việt Nam. Chùa là hình ảnh của một đóa sen nở trên hồ sen, là hiện thực hóa giấc mơ đặc biệt của Đức vua Lý Thái-Tông (1028-1054). Chùa Một Cột, nổi bật và trở thành một hình ảnh đặc trưng cho Văn hóa Việt không phải vì quy mô, mà vì kiến trúc độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với hàng ngàn ngôi đền, chùa khác.
Gần đây, sự lan tỏa mạnh mẽ của môi trường internet đã phá vỡ các nguyên tắc và giá trị truyền thống, một bộ phận “cư dân mạng” đã biết tận dụng lợi thế này đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng và / hoặc trở thành những thương hiệu cá nhân được nhận biết cao nhờ sự KHÁC BIỆT.
Câu hỏi đặt ra với rất nhiều doanh nhân là, liệu có nên/cần xây dựng thương hiệu cá nhân chủ doanh nghiệp song song, hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân để “kéo” thương hiệu doanh nghiệp/sản phẩm hay không?
Về nguyên lý, thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp là hai thực thể độc lập,có tác động tương hỗ, nhưng không nên gắn kết với nhau vì lý do dễ hiểu: “thương hiệu cá nhân” bị chi phối bởi những yếu tố không liên quan đến thương hiệu doanh nghiệp như sức khỏe, sự cam kết trọn đời, tính cách và đời sống cá nhân…
Thực tiễn lại cho thấy có những lối rẽ khác.
Với những thương hiệu trong các ngành mà quá trình sản xuất sản phẩm hàng hóa chính là hoạt động lao động (chất xám) của con người… thì thương hiệu cá nhân giữ vị trí đặc biệt chi phối. Trong các ngành này, con đường ngắn nhất để xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp (sản phẩm/ dịch vụ) chính là xây dựng thương hiệu cá nhân của người lãnh đạo.
Cũng giống như hình ảnh Chùa Một cột. Giá trị cốt lõi của “chùa” thực ra không nằm ở phần “không gian chùa”, mà lại nằm ở phần “Hồ sen – móng” và “Một cột”.
Mô hình Chùa Một cột – xây dựng thương hiệu Cá nhân và doanh nghiệp song hành (là mô hình sáng tạo độc quyền của Công ty Thanhs, 2013) được phát biểu cụ thể như sau:
Với những thương hiệu trong các ngành mà quá trình sản xuất sản phẩm hàng hóa chính là hoạt động lao động (chất xám) của con người, ví dụ như các ngành Đào tạo, Tư vấn, Luật sư, Dịch thuật, Nghệ thuật, Tạo mẫu… hoặc các ngành mà sản phẩm dịch vụ có yêu tố bí kíp, đặc sản, công thức gia truyền…  nên áp dụng mô hình trong xây dựng thương hiệu.
Để thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp có thể cùng phát triển, hỗ trợ đắc lực lẫn nhau, thì phần giá trị nền tảng “sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi” của Tổ chức phải giao thoa với Cá nhân (chủ doanh nghiệp). Những phần nền tảng này giống như một tảng băng chìm, và chính là nền móng vững chắc để “một cột – thương hiệu cá nhân chủ doanh nghiệp” đứng vững và tỏa sáng.
Khi thương hiệu cá nhân đã được nhận biết tốt, thương hiệu của Doanh nghiệp lúc này giống như “không gian chùa”, sẽ là phần minh chứng / trải nghiệm của công chúng và khách hàng với các thông điệp của tổ chức đã được chuyển tải thông qua thương hiệu cá nhân.

Mô hình Chùa một cột Chùa Một Cột vs xây dựng thương hiệu Doanh nhân

Mô hình Chùa MỘt Cột trong xây dựng thương hiệu Cá nhân chủ Doanh nghiệp do ThS. Đặng Thanh Vân xây dựng và triển khai ứng dụng trong hoạt động tư vấn chiến lược thương hiệu cá nhân người nổi tiếng. Bản quyền mô hình thuộc về Thanhs Branding.

Xem thêm toàn bộ các bước thực hiện mô hình tại đây: http://thanhs.com.vn/kien-thuc-thuong-hieu/chua-mot-cot-mo-hinh-xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan/

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

ThS Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp. ThS. Đặng Thanh Vân là tác giả của nhiều bài báo và bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Leave a Reply