Nỗ lực yêu thương không cần điều kiện – My Family Rules

My family vision – Gia đình chúng tôi sẽ là một nơi thật bình yên; nơi mọi người đều mong muốn được trở về và được đón chào không chỉ trích dù có phạm bất cứ sai lầm nào (ngoại trừ những điều ghi trong bản luật gia đình dưới đây -P))).

Gia đình chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng cá tính của từng cá nhân. Những điều mới mẻ trong cuộc sống luôn được coi là những trải nghiệm thú vị, thay vì chỉ tập trung vào đích đến.

Chúng tôi sẽ nỗ lực trao cho nhau tình yêu thương trọn vẹn không cần bất cứ điều kiện nào.

 
   We family rules    
 
 
Không chỉ trích
 
Luôn luôn tôn trọng và khuyến khích sự sáng tạo cá nhân
 
Cười thật nhiều
Luôn kiên nhẫn và cố gắng thấu hiểu
 
Nỗ lực yêu thương không cần điều kiện
 
Tri thức là của cải quý giá nhất
 
Không nhục mạ người khác trong bất cứ trường hợp nào

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

ThS Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp. ThS. Đặng Thanh Vân là tác giả của nhiều bài báo và bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Leave a Reply