I hope you dance là tên một bài hát mà tôi được một người bạn trai tặng đã rất lâu, không những yêu thích ca từ của bài hát, mà còn rất trân quý những điều “ẩn chứa...