Tản mạn về Chiến lược cạnh tranh

Hai mô hình (trong số rất nhiều mô hình nghiên cứu đối thủ cạnh tranh mà mình thích nhất vì tính ứng dụng của nó.

1. Mô hình mạng lưới có thể làm nhiều thứ chứ không chỉ đơn giản là “ngâm cứu” điểm mạnh/ yếu của đối thủ. Một trong số đó là sáng tạo thông điệp truyền thông (hoặc SLOGAN) phù hợp chiến lược định hướng.

Mô hình mạng nhện đánh giá thương hiệu

2, Mô hình định vị cạnh tranh (do Thanhs Branding giữ bản quyền) giúp doanh nghiệp nhận định rõ chiến lược kinh doanh kỳ tiếp theo nên “đánh ở đâu”, mở rộng quy mô theo chiều ngang hay chọn chiến lược định vị khác biệt hóa (theo phân khúc thị trường) hoặc theo đối tượng khách hàng mục tiêu.

Mô hình định vi cạnh tranh

 

Lợi thế cạnh tranh không đơn thuần xuất phát từ điểm mạnh của doanh nghiệp. Lợi thế này hình thành thông qua quá trình cạnh tranh. Doanh nghiệp không chỉ cần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà cần phải có một cách nhìn bao quát, sâu sắc về thị trường, thị phần, khách hàng, nhà cung cấp cũng như các sản phẩm dịch vụ thay thế. Thấu hiểu thị trường để tìm kiếm cơ hội (các lỗ hổng) chưa được khai thác hoặc bị bỏ qua để thiết lập vị thế khác biệt trong tâm trí khách hàng, trở thành “người bán có thế lực”. ( www.catcanhthuonghieu.com – sách đã dẫn :D)

Chiến lược cạnh tranh là gì

Chiến lược cạnh tranh là gì

 

Bản chất cốt lõi của CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH là tìm kiếm con đường đạt đến một lợi thế khác biệt BỀN VỮNG từ vị trí hiện tại. Để làm được điều này, cần hiểu rõ đối thủ và tiên liệu được hành động của đối thủ trong tương lai gần.

Việc tiếp theo cần làm là xây dựng chuỗi hành động (kế hoạch) để ứng phó và dịch chuyển vị trí từ điểm hiện tại tới điểm định vị cạnh tranh.

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

ThS Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp. ThS. Đặng Thanh Vân là tác giả của nhiều bài báo và bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Cuộc chiến định vị cạnh tranh Coca-Cola và Pepsi Cola

Leave a Reply