Anh đang ở rất gần bên em   Mà cũng cách xa em Khoảng cách dường như không thực nữa… Đời thật khéo toan tính… phải không em? Em vẫn thường bảo anh, rồi sẽ có một ngày anh...