Sách mười bước xây dựng thương hiệu Archive

Hình mẫu thương hiệu (Brand Archetype)
  HÌNH MẪU THƯƠNG HIỆU. (Phần 2) Các hình mẫu phổ biến bao gồm: 1. Hình Mẫu Nhà Vua, Lãnh đạo (dẫn đầu, dẫn dắt); 2. Người Anh hùng 3. Chiến binh 4. Người mẹ 5. Nhà thông thái...
Bài viết lần này mang tính học thuật, giới thiệu về mô hình CBBE của Kevin Lane Keller.   Mô hình CBBE – (Customer Based Brand Equity) – xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên cảm nhận của...
Lời hứa Thương hiệu là Lời tuyên thệ ngắn gọn và xúc tích nhất của thương hiệu
“Có lời thì giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” (Ca dao Việt Nam) Lời hứa, giống như một lời hẹn ước hoặc một cam kết, là một sự đảm bảo bằng văn bản về...