Sách mười bước xây dựng thương hiệu Archive

Tái bản lần 3 cuốn sách 10 bước cất cánh thương hiệu
7 năm về trước, ngày 11/6 kỷ niệm lần đầu tôi đặt bút viết cuốn sách 10 BƯỚC CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU. Đã trót “tuyên bố sẽ viết và bán sách” trong bối cảnh các “cây đại cây đề”...
Hình mẫu thương hiệu (Brand Archetype)
  HÌNH MẪU THƯƠNG HIỆU. (Phần 2) Các hình mẫu phổ biến bao gồm: 1. Hình Mẫu Nhà Vua, Lãnh đạo (dẫn đầu, dẫn dắt); 2. Người Anh hùng 3. Chiến binh 4. Người mẹ 5. Nhà thông thái...
Bài viết lần này mang tính học thuật, giới thiệu về mô hình CBBE của Kevin Lane Keller.   Mô hình CBBE – (Customer Based Brand Equity) – xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên cảm nhận của...
Lời hứa Thương hiệu là Lời tuyên thệ ngắn gọn và xúc tích nhất của thương hiệu
“Có lời thì giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” (Ca dao Việt Nam) Lời hứa, giống như một lời hẹn ước hoặc một cam kết, là một sự đảm bảo bằng văn bản về...