Marketing 5.0

MARKETING 5.0 VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP SMEs

VÂN’S LIVESTREAM

Để hiểu rõ hơn chủ đề này, Hãy bắt đầu bằng cách hỏi rõ ràng: Marketing 5.0 là gì?

📍Theo định nghĩa, Marketing 5.0 là việc áp dụng các công nghệ bắt chước con người. Để tạo ra, giao tiếp, cung cấp và nâng cao giá trị trong suốt hành trình của khách hàng. Một trong những chủ đề quan trọng trong Marketing 5.0 là cái mà chúng tôi gọi là công nghệ tiếp theo. Đây là một nhóm công nghệ nhằm mục đích mô phỏng khả năng của các nhà tiếp thị con người. Nó bao gồm AI, NLP, cảm biến, robot, thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), IoT và blockchain. Sự kết hợp của những công nghệ này là yếu tố thúc đẩy Marketing 5.0.


ĐĂNG NHẬP GROUP HỌC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ THƯƠNG HIỆU ĐỂ HỌC NHIỀU HƠN : www.facebook.com/groups/clttkd/

Bình Luận

Đặng Thanh Vân

Chuyên gia Đặng Thanh Vân
Sách 10 bước cất cánh thương hiệu