Sách 10 bước cất cánh thương hiệu
1/ Công thức IAII (3I1A hay “Ai All” – tất cả tôi  Mỗi khi đọc, nghe, xem một bài nói chuyện, 1 cuốn sách, Vân thường sử dụng công thức IAII. Trước kia hay ghi vào sổ hoặc viết...
Chuyên gia Đặng Thanh Vân
  1. NIỀM TIN VÀ SỰ ĐAM MÊ. Vân đã chứng kiến nhiều công ty thăng trầm, nhiều dự án đầu tư lớn, thành công ban đầu rất rực rỡ. Nhưng những DN đi được qua chặng 10 năm...
Kỹ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân đỉnh cao
  7/23 kỹ thuật này do Cá nhân Vân sáng tạo, các kỹ thuật khác Vân tổng hợp từ việc quan sát các thương hiệu cá nhân nổi tiếng và thành công. 1. Vẻ ngoài: phong cách ăn mặc,...
Chiến lược và Kỹ thuật xây dựng thương hiệu Online
VAN’S LIVESTREAM Là chuyên gia đầu ngành về Chiến lược thương hiệu và xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho chủ Doanh nghiệp SMEs, chuyên gia Đặng Thanh Vân sẽ chia sẻ những kỹ thuật đơn giản, dễ...