Khác với các Anh Chị, Các bạn tình nguyện viên bán vải khác nỗ lực post bài bằng những hình ảnh đẹp và long lanh, bằng những lời thuyết phục ngọt ngào và có cánh. Vân post thông tin...