Trong các bài phân tích về khởi nghiệp và sứ mệnh cá nhân, Vân và nhiều anh chị khác có nhắc đến yếu tố “đam mê” như là một trong các điều kiện cần. Tuy nhiên tất cả những...