[Chuyện phiếm cuối tuần] Bạn Pony tìm thấy một quyển sách trong giá sách của mẹ. Nhan đề “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”. (Sách của cô Lê Hoài Thương tặng). Pony hí hửng bảo “ôi mẹ...