(Nguyên văn bài trả lời phỏng vấn với phóng viên Infonet, Title do phóng viên đặt). Báo chí không chỉ là cầu nối, mà chính là kênh truyền thông tương tác và quan trọng hơn, báo chí là đơn vị...