1. My First Job: 6-7 tuổi. Lượm ve chai. Lũ trẻ con nhà quê tụi mình có rất nhiều trò. Nhưng thứ thích làm nhất là trò trao đổi Hàng – Hàng. Cứ mò mẫm nhặt túi bóng, giấy...