Tôi thực hiện “Quản lý nghiệp – biến cơ duyên thành vận may” – buổi chia sẻ sách của MH với một tâm thế thoải mái và tự nhiên, không như những buổi event khác. Có lẽ xuất phát...