Nhân kỷ niệm ngày Phật Bổn Sư đản sinh, đêm qua Đệ tử Nguyên Ngộ ngồi nghe lại các bài giảng Pháp của Thầy và Lời dạy của Đức Phật Bổn sư, đọc lại về Tứ diệu đế và...