Câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện chưa khi nào nóng bỏng tay như những ngày này. Cộng đồng mạng dường như “sôi sục” vì con số 14 tỷ và 30 triệu chuyển khoản nhầm. Có rất nhiều người...