Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Cho tôi thêm ngày nữa để yêu thương. Có bạn thắc mắc “không giận dữ đâu phải là con người, đã làm người thì cần có chính kiến chứ...